Treća dob - GLAS umirovljenika

Pravni savjeti – travanj 2018.

Pravni savjeti – travanj 2018.

Pastorci uzimaju sve Pitanje: Nakon smrti muža na ostavinskoj raspravi saznala sam da je muž sačinio oporu­ku kojom je svu svoju
Read More
Moja soba – moj dom

Moja soba – moj dom

  Dođe vrijeme kad svaka starija osoba treba doni­jeti odluku kako će i gdje provesti dio života do smrti. Dok smo
Read More
Sajam „Pravo doba“ – Pravo doba za starije je u svibnju

Sajam „Pravo doba“ – Pravo doba za starije je u svibnju

    Četvrto izdanje „Pravog doba", jedinstvenog projekta u Hr­vatskoj za sve koji su prešli pedesetu, ali i za mlađe osobe i
Read More
UMAG: Rekreacija u Laktašima

UMAG: Rekreacija u Laktašima

  I ove godine u vremenu od 12. do 22. ožujka 56 člano­va podružnice SUH-a Umag boravilo je na liječenju i
Read More
KRAŠ- ZAGREB: Kraš u bjelovarskoj vinariji

KRAŠ- ZAGREB: Kraš u bjelovarskoj vinariji

  Nakon dugih zimskih dana i boravka uglavnom u zatvorenom prostoru umirovljenici iz podružnice Kraš su jedva dočekali prvo proljetno sunce
Read More
KONAVLE: Duhovna obnova u Međugorju

KONAVLE: Duhovna obnova u Međugorju

  Umirovljenici iz Grude i Cavtata, 24. ožujka posjetili su Ljubuški i Među­gorje. U Ljubuškom je te subote bio sajmeni dan
Read More
0

UMAG: Cvijeće za kolegice

  U srijedu 7. ožujka, Podružnica SUH-a Umag održala je redov­nu godišnju skupštinu, a kao grad-domaćin izabran je pitores­kni Motovun. Nakon biranja radnog predsjedništva i utvrđivanja kvoruma, podneseno je izvješće o radu za 2017....