Barbara i Đimi na „Susretu generacija 2017″Barbara i Đimi na „Susretu generacija 2017″

KRAŠ – ZAGREB

 

Mjesec listopad za Kraševe umi­rovljenike je zaista mjesec ra­dosti i zadovoljstva. Kako i ne bi kad u jednom danu postaneš mlađi, zdraviji i veseliji. A zna se što učiniti. Treba samo doći na „Susret generacija” u Kraš, koji već tradicionalno svake go­dine menadžment Kraša organizira za svoje umirovljenike. Predsjednik Upra­ve Damir Bulić pozdravio je nazočne i u kratkim crtama osvrnuo se na uspješno poslovanje    Kraša.

Skup je također pozdravila Predsjed­nica Kluba umirovljenika Kraš i Podruž­nice SUH-a Kraš Marija Jakić i pozvala uvaženog gosta iz SUH-a zamjenika predsjednice Milana Tomičića za go­vornicu. Tomičić je smirenim i nadasve ljudskim nastupom sažeto, a ipak jasno predstavio 25 godišnju borbu SUH-a za umirovljenička prava, čiju obljetnicu SUH slavi ove godine. Zaključno je po­zvao sudionike da se pridruže prosvjedu umirovljenika 10. listopada 2017. u Za­grebu kod Mandu- ševca, a podijeljeni su i letci s tiskanim zahtjevima.

Zatim je uslije­dio glazbeni pro­gram s nezaborav­nom hrvatskom legendom Stjepa­nom Đimijem Stanićem i njegovom dragom Barbarom.

S pjesmom „Manduševac” odmah su se nadovezali na odabranu lokaciju umirovljeničkih pro­svjeda u Zagrebu. Izborom pjesama sve su oduševili. Osim što su dobri umjet­nici, oni i generacijski pripadaju trećoj dobi. Kraševi umirovljenici su zaista bili oduševljeni, razdraganih lica, puni rado­sti i veselja. To je još jedan izvanredan događaj u slatkom i za nas „penziće” ne­zaboravnom Krašu. Možeš biti srdit, ljut,

umoran i slično, ali kad čuješ melodije iz mlađih dana, sretneš svoje bivše surad­nike, a naravno uz vrhunske interprete postaneš drugi čovjek i na svijet vedrije gledaš. Iza zakuske, uručeni su svima i poklon paketi. Rukovodstvo Kraša je među rijetkima koje još voli svoje stare, one koji su ga izgradili.

Branka Tomašić Vilfan

 

Možda će Vas zanimati...

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *