Kategorija Glavne teme

0

Medicina rada ponovno napada

SAGA O VOZAČKIM DOZVOLAMA ZA STARIJE OD 65   Trebaju li stariji ljudi voziti? Oko ovog pitanja se stva­raju oštre polemike još od prvog uzleta automo­bilske industrije, koji se dogodio prije otprilike 100 godina....