Treća dob - GLAS umirovljenika

Pravni savjeti – travanj 2018.

Pravni savjeti – travanj 2018.

Pastorci uzimaju sve Pitanje: Nakon smrti muža na ostavinskoj raspravi saznala sam da je muž sačinio oporu­ku kojom je svu svoju
Read More
Moja soba – moj dom

Moja soba – moj dom

  Dođe vrijeme kad svaka starija osoba treba doni­jeti odluku kako će i gdje provesti dio života do smrti. Dok smo
Read More
Sajam „Pravo doba“ – Pravo doba za starije je u svibnju

Sajam „Pravo doba“ – Pravo doba za starije je u svibnju

    Četvrto izdanje „Pravog doba", jedinstvenog projekta u Hr­vatskoj za sve koji su prešli pedesetu, ali i za mlađe osobe i
Read More
UMAG: Rekreacija u Laktašima

UMAG: Rekreacija u Laktašima

  I ove godine u vremenu od 12. do 22. ožujka 56 člano­va podružnice SUH-a Umag boravilo je na liječenju i
Read More
KRAŠ- ZAGREB: Kraš u bjelovarskoj vinariji

KRAŠ- ZAGREB: Kraš u bjelovarskoj vinariji

  Nakon dugih zimskih dana i boravka uglavnom u zatvorenom prostoru umirovljenici iz podružnice Kraš su jedva dočekali prvo proljetno sunce
Read More
KONAVLE: Duhovna obnova u Međugorju

KONAVLE: Duhovna obnova u Međugorju

  Umirovljenici iz Grude i Cavtata, 24. ožujka posjetili su Ljubuški i Među­gorje. U Ljubuškom je te subote bio sajmeni dan
Read More
0

Pacijenti na udaru

NOVO POSKUPLJENJE LIJEKOVA     Piše: Milan Dalmacija Još 1. ožujka povećane su cije­ne pojedinih lijekova. Naime, s osnovne je na dopunsku listu lije­kova prebačen 41 lijek u 72 pakiranja, što znači da oni...

0

Poziv na masovno spaljivanje

    Piše: Jasna A. Petrović Godine 1209. papa Inocent III. proglasio je križarski rat protiv albigenza, kršćanske vjerske skupine u južnoj Francuskoj koja spa­da među katare. Par stotina tisuća nepodobnih su masovno spalili....

0

Zašto se ubijamo?

  Svakoga dana možemo u novinama, na por­talima ili „usmenom predajom” saznati, željeli mi to ili ne, o nekom no­vom samoubojstvu. Ljudi vole raspravljati o razlozima jednog takvog čina i često unose mnogo subjektivnih...

0

Prijeđi s rakije na pivo!

ALKOHOLIZAM SE MOŽE ZARADITI BAS KAO I UPALA PLUĆA Kad je u pitanju alkoholizam, neki su ljudi osjetljiviji od drugih. Me­đutim, za svakog je opasno na­dati se da ima neku vrstu ugrađenog imuniteta. Ipak,...

0

Žrnovnica: Živjele žene!

  Podružnica SUH-a Žrnovnica organizirala je 8. ožujka pro­slavu povodom Dana žena za sve članice SUH-a iz Split- sko-dalmatinske županije. Na njoj se okupilo oko 150 uzvanika, a među njima predsjednik Županijskog povjere­ništva Ivan...

0

Samobor Od zaboravljanja do Alzheimera

  Zaboravljivost, dezorijentiranost, strah, depresija, promjena raspolo­ženja skup je simptoma koji nose ime Alzheimerova demencija, a poslje­dica su Alzheimerove bolesti. To je tema koja sve više zaokuplja starije osobe i sve su učestaliji pozivi...