Pravni savjeti – svibanj

Greška bez posljedica

 

Pitanje: Pišući žalbu protiv presude Općinskog suda načinio sam omašku jer sam žalbu naslovio na Županijski sud, s obzirom na to da je u pouci o pravnom lijeku stajala odredba da se žalba podnosi Županijskom sudu putem ovog suda. Ja sam to pogrešno protumačio i žalbu naslovio na Županijski sud, umjesto da navedem Općinski sud kojemu se upućuje žalba. Stoga se bojim da će mi žalba kao nepravovremena i podnesena nenadležnom sudu biti odbačena, što bi za mene bilo vrlo nepovoljno, jer se radi o vrlo bitnoj stvari. (A.B., Zadar)

 

Odgovor: Ako ste žalbu podnijeli u otvorenom žalbenom roku, a ona zbog vaše pogrešne naznake bude dostavljena Županijskom umjesto Općinskom sudu smatram da će se vaša žalba razmatrati, odnosno neće biti odbačena. Zakon o parničnom postupku određuje da se smatra da je žalba pravovremeno podnesena ako se podnošenje žalbe može pripisati neznanju ili očitoj pogrešci podnositelja. S obzirom na to da je u vašem slučaju jasno da se radi o očiglednoj pogrešci podnositelja žalbe, smatram da će vam se žalba razmatrati, odnosno da neće biti odbačena zbog učinjene pogreške.

 

 

 

Otac me isključio

 

Pitanje: Mene je pokojni otac isključio iz nasljedstva, pa i njegova nužnog dijela navodeći u oporuci da sam se odao piću, kocki i nepoštenom životu, te ukoliko bilo što naslijedim da ću to proćerdati sa lošim društvom s kojim sam provodio veći dio života. Koliko znam imam pravo na nužni zakonski dio, te me otac nije mogao zbog mog načina života u potpunosti isključiti iz nasljedstva. Jesam li u pravu, pripada li mi pravo na zakonski nužni dio? (M.K., Sisak)

 

Odgovor: Vaš otac je u pravu jer ima pravo isključiti nužnog nasljednika iz nasljedstva u sljedećim slučajevima:

 

–           ako se nasljednik povredom neke zakonske ili neosobne obveze koja proizlazi iz njegova obiteljskog odnosa s ostaviteljem teže ogriješio prema ostavitelju;

 

–           ako je nasljednik namjerno počinio neko teže kazneno djelo prema ostavitelju ili njegovom bračnom drugu, djetetu ili roditelju;

 

–           ako je nasljednik počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske ili vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom;

 

–           ako se je nasljednik odao neradu ili nepoštenom životu.

 

Dakle, ako ste počinili bilo koje od navedenih djela, otac vas može isključiti iz nasljedstva i to samo temeljem vlastite volje, jer bez izričite odluke oca u oporuci, ma što da ste od navedenog učinili, sud vas neće isključiti iz nasljedstva.

 

 

 

Aneks na ugovor

 

Pitanje: Sklopio sam sa stricem ugovor o dosmrtnom uzdržavanju kojeg smo ovjerili i solemnizirali kod javnog bilježnika. Naknadno sam primijetio da u ugovoru ne stoji odredba o pravu zabilježbe ugovora u zemljišne knjige. Da li je to propust, a ako jest (stric mi je još uvijek živ), možemo li naknadno napraviti aneks ugovora? (L.V., Osijek)

 

Odgovor: Niste pogriješili što u ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju niste stavili odredbu o suglasnosti primatelja uzdržavanja za zabilježbu ugovora. Čak štoviše, odredbom članka 586. Zakona o obveznim odnosima uređeno je da se ne može praviti zabilježba ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, jer se temeljem takvog ugovora odmah po potpisivanju može zahtijevati uknjižba prava vlasništva ili drugih stvari i prava koji su ugovoreni u ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju.

 

 

 

Dvostruka naplata dugova

 

Pitanje: Moj bivši suprug, od kojeg sam se razvela prije tri godine, pozajmio je od jednog prijatelja znatni iznos novca radi gradnje vikendice na moru. Ugovor o zajmu potpisali smo oboje solidarno, obavezavši se da ćemo dug vratiti u roku od pet godina, računajući od dana potpisa ugovora. Nažalost, bračni odnosi su se u međuvremenu potpuno poremetili tako da je razvod braka bilo jedino rješenje. Imovinu stečenu u braku smo podijelili, no nismo se dogovorili o vraćanju duga koji smo zajedno prihvatili. Bivši suprug, koji se odselio iz grada, i ja potpuno smo prestali komunicirati, a kako je zajmodavac koji živi u mome gradu, neprestano vršio pritisak da mu kao solidarni dužnik vratim zajam, prijetio je tužbom, podigla sam veliki kredit i isplatila ukupan dug zajedno s kamatama. Nakon toga sam po savjetu odvjetnika zatražila od bivšeg muža da mi vrati polovinu duga, na što mi je on, na moje iznenađenje, odgovorio da je već davno platio polovinu duga zajmodavcu, te mi je čak dostavio dokaze o tome. Kada sam se obratila zajmodavcu on to negira, pa sam po nagovoru odvjetnika podnijela tužbu protiv nesavjesnog zajmodavca. Što dalje trebam činiti? (K. S., Bjelovar)

 

Odgovor: Nemojte oklijevati niti trenutka! Prihvatite savjet odvjetnika, te podnesite tužbu zbog stjecanja imovine bez osnove, a ujedno mu zaprijetite da ćete podnijeti kaznenu prijavu protiv njega, jer je prijevarom došao do dvostruke naplate. Što se pak tiče vašeg odnosa s bivšim mužem, pokušajte se dogovoriti o tome da vikendicu isplatite vi njemu ili on vama, ili da ju prodate i podijelite novac.

Možda će Vas zanimati...

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *