Pravni savjeti – svibanj

Tko snosi odgovornost?

Pitanje: Prodao sam automobil jednom znancu, a on zbog novčanih problema ili dru­gog razloga, automobil još uvijek nije prenio na sebe tako da sam pravno još uvijek vlasnik automobila. Već sam primio nekoliko kazni zbog pogrešnog parkiranja nakon što je auto prodan, pa se pitam što će biti ako dođe do sudara ili, ne daj bože, do udesa s težim po­vredama. Hoću li ja odgovarati u tom slučaju s obzirom da sam formalno još uvijek vlasnik ili pak nesavjesni kupac koji još uvijek auto­mobil nije prenio na sebe? (A.G., Metković)

Odgovor: Stajališta sudova glede odgo­vornosti za štetu zbog udesa ili ozljeđivanja osoba koje su bile u automobilu, jedinstvena su. Odgovornost za štetu ili udes snosi kupac koji vozilo nije prenio na sebe, a ne bivši vla­snik vozila koji je vozilo prodao kupcu.

 

Ovrha protiv strica

Pitanje: Iako je teško obolio, naš otac je zbog nevraćenog duga podnio tužbu protiv svoga brata, našeg strica. Otac je dobio spor za života, a stric se nije niti žalio protiv prvo- stupanjske presude tako da je ona postala pravomoćna. Mene i moga brata, koji smo jedini zakonski nasljednici, zanima možemo li temeljem pravomoćne sudske presude tražiti ovrhu protiv strica koji tvrdi da je smr­ću oca prestala bilo kakva njegova obveza. (SJ.,Pula)

Odgovor: Bez obzira što je pravomoć­na presuda glasila na vašeg pokojnog oca, brat i vi kao zakonski nasljednici imate pravo protiv vašeg strica pokrenuti ovršni postu­pak temeljem pravomoćne presude koja je, doduše, glasila na vašeg pokojnog oca, ali vi kao zakonski nasljednici imate pravo tražiti ovrhu.

 

Zastara nakon pokretanja tužbe?

Pitanje: Dobio sam nezakoniti otkaz što je na kraju potvrdio drugostupanjski sud. S obzirom na to da je u pitanju bio radni spor zbog neisplate plaća zbog nezakonitog otka­za, vrijeme od podnošenja tužbe pa do pra­vomoćnosti presude odužilo se, tako da se bojim da nastupi zastara naplate novčanog potraživanja. Napominjem da sam tužbu podnio još 2008. godine. Je li moja bojazan opravdana? (V.LJ., Slavonski Brod)

Odgovor: Ne trebate se bojati zastare, jer ste samim podnošenjem tužbe prekinu­li tijek zastare. Bez obzira koliko spor trajao, zastara je prekinuta. Kad presuda postane pravomoćna, zastara počinje ponovno teći od prvog dana pravomoćnosti presude.

 

Rok zastare duži od zakonskog

Pitanje: Dogovorio sam se s prijateljem da ću mu posuditi određenu svotu novaca, po­trebnu za gradnju kuće, ali pod uvjetom da se dogovorimo da zastara potraživanja bude duža od općeg roka zastare od pet godina. Je li to u skladu sa zakonskim propisima? (M.V., Dubrovnik)

Odgovor: Rokovi zastare koji su predviđe­ni Zakonom o obveznim odnosima, ne mogu se mijenjati voljom stranaka. U konkretnom slučaju, bez obzira što ste dogovorili duži rok zastare od zakonskog, primjenjivat će se opći rok zastare od 5 godina.

 

Sudska zaštita od susjeda

Pitanje: Već duže vremena imam problema s prvim susjedom. Naime, njegovo je zemljište u odnosu na moje, povišeno, pa kada je on iz­gradio na svom zemljištu stambenu zgradu, a da pri tom nije uredio način odvodnje otpad­nih voda iz svoje stambene zgrade, otpadne vode stalno teku u moje dvorište, tako da je ono stalno blatnjavo i teško prohodno. Uz to, otpadne vode uzrokuju neugodne mirise tako da mi je stanovanje pod takvim uvjetima po­stalo nesnošljivo. Upozoravao sam susjeda da uredi odvodnju otpadnih voda tako da ne trpi moja nekretnina, ali on odbija bilo što podu­zeti da stanje popravi. Što da radim, trebam li tražiti sudsku zaštitu, te kakvi su mi izgledi u sudskom sporu? (T.D., Šibenik)

Odgovor: S obzirom na to da opisano ot­puštanje otpadnih voda vas kao vlasnika su­sjedne zgrade uznemirava i otežava normalan život, savjetujem vam da kod nadležnog op­ćinskog suda podnesete tužbu radi prestanka uznemiravanja i zabrane imisija (neugodni mirisi), te zatražite donošenje presude kojom se tuženom zabranjuje ispuštanje otpadnih voda i štetnih imisija na vašu nekretninu, te, naravno, zatražite isplatu troškova sudskog postupka.

 

Imam li pravo na obiteljsku mirovinu?

Pitanje: Uskoro navršavam 50 godina, a suprug mi je umro kada sam imala 44 godi­ne. Stječem li pravo na obiteljsku mirovinu po pokojnom suprugu kada navršim 50 go­dina? (M.Š., Zagreb)

Odgovor: Nažalost, kada napunite 50 go­dina nećete steći pravo na obiteljsku miro­vinu jer u vrijeme smrti supruga niste imali navršenih 45 godina. Da ste ispunili taj uvjet do 50. godine ne biste primali obiteljsku mi­rovinu, a nakon 50. godine postali bi korisni­com obiteljske mirovine.

Možda će Vas zanimati...

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *