UMAG: Prijateljska Italija

 

Podružnica SUH-a Umag organizi­rala je četverodnevni izlet u Italiju, točnije u regiju Puglia. Krenuli su u ranim jutarnjim satima 20. listopada, a prva postaja je bio grad Perugia, gdje se održavao sajam čokolade. Obišli su i poznato svetište Asissi, mjesto rođenja Sv. Franje, što je nekim umirovljenicima bilo ispunjenje životne želje.

Put je nastavljen prema mjestu San Giovani Rotondo, poznatom centru ho­dočašća u kojem je živio poznati fratar Padre Pio, nositelj svetih obilježja. Puto­vanje je nastavljeno kroz maslinike i vino­grade do mjesta Trani, koje je u prošlosti bilo važno zbog trgovine prema Orijentu.

Idući dan je bio rezerviran za posjet špilji Grotte di Castelana i gradu Matte- ra, koji se smatra najstarijim gradom u Italiji, a danas je pod zaštitom UNES- CO-a. Grad Taranto je smješten u uvali poznatoj po velikim uzgajalištima ško­ljaka i razvijenom ribolovu, a u prošlosti bio važan vojni centar, na što ukazuju velike stare utvrde „fortezze”. U nastav­ku obilaska je u velikoj vinariji priređena prezentacija i kušanje vina, a SUH-ovci su posjetili i obiteljski maslinik uz kuša­nje i kupovinu ulja.

Alberobello je posebno upečatlji­vo mjesto zbog poznatih kuća „trulli”. Građene su od prirodno obrađenog kamena slaganog u krugu, a krovovi imaju oblik stošca s ukrasnim završet­kom, a neke fasade obojene su bijelim vapnom. „Trulli” for­miraju interesantne male trgove i ulice, a pored stanova koji se i sad koriste, po­stoji niz trgovina i crkava. Mjesto broji 1.070 objekata i pod zaštitom je uNeS- CO-a.

Na kraju je pre­ostao obilazak luke Bari, koja je omogu­ćavala komunikaci­ju s drugim gradovi­

 

ma Mediterana. Umirovljenici su razgle­dali kazalište, katedralu i stare trgove. Vožnja kući je bila dugačka i naporna, ali su dojmovi opravdali uloženi napor.

Dana 25. studenog 2018. u Uma­gu je proslavljena 20.obljetnica brati­mljenja između sindikalne organizacije SPI-CGIL Domio-Trieste i podružni­ce Sindikata umirovljenika Hrvatske Umag. Tim povodom u prostorija ma SUH-a Umag održan je sastanak Pred­sjedništva SPI-CGIL Domio, predsjed­nice SUH-a Novigrad i Predsjedništva SUH-a Umag. Razmijenjena su mišljenja o dosadašnjim iskustvima u rješavanju zajedničkih problema, te plan nastavka suradnje. Dogovoreno je, da će se čla­novi predsjedništava sastati u što kra­ćem roku i dati konkretne prijedloge za nastavak aktivnosti.

Nastavak druženja održan je u re­storanu Lido, a prisustvovalo je ukupno 87 članova. Predsjednik SUH-a Umag Anton Pertot uputio je svim prisutnima srdačan pozdrav, te ukratko iznio neke probleme s kojima se susreću umirov­ljenici. Slijedio je kratki pozdravni govor predstavnice SPI-CGIL-a, te razmjena prigodnih plaketa.

Nakon što je poslužen ručak, druže­nje je nastavljeno plesom uz svirku dva­ju harmonikaša. Pauzu je nadopunilo iz­vlačenje zgoditaka lutrije. Gosti su izra­zili zadovoljstvo i zahvalu na ugodnom druženju, sa željom da se i u sljedećoj godini ponovno sretnu.

Marija Pertot

 

Možda će Vas zanimati...